platit

1(dávat peníze) zahlen, bezahlen

Platím! (na číšníka)
Bitte zahlen!
ˈbɪtə ˈtsaːlən!
Platím ! (rundu, pití ap.)
Ich zahle!
ɪç ˈtsaːlə!
Kolik platím?
Wie viel habe ich zu bezahlen?
viː fiːl ˈhaːbə ɪç tsuː bəˈtsaːlən?
Platíte hotově nebo kartou?
Zahlen Sie bar oder mit Kreditkarte?
ˈtsaːlən ziː baːɐ ˈoːdɐ mɪt ˈkrediːtkartə?
Budu platit kartou.
Ich möchte mit Kreditkarte bezahlen.
ɪç ˈmœçtə mɪt ˈkrediːtkartə bəˈtsaːlən
Platím hotově/v hotovosti.
Ich zahle bar.
ɪç ˈtsaːlə baːɐ
Platí dobře? (v zaměstnání)
Bezahlen sie gut?
bəˈtsaːlən ziː guːt?
Jsme placeni od hodiny.
Wir werden pro Stunde bezahlt.
viːɐ ˈveːɐdn proː ˈʃtʊndə bəˈtsaːlt
Platíme každý sám za sebe. (útratu)
Jeder zahlt für sich.
ˈjeːdɐ tsaːlt fyːɐ zɪç
Budou platit jako mourovatí.
Sie werden zahlen bis sie schwarz werden.
ziː ˈveːɐdn ˈtsaːlən bɪs ziː ʃvarts ˈveːɐdn

2(být v platnosti) gelten, gültig sein

Vízum platí jeden rok.
Das Visum ist ein Jahr lang gültig.
das ˈviːzʊm ɪst ain jaːɐ laŋ ˈgʏltɪç
Zpáteční jízdenka platí tři dny.
Die Rückfahrkarte gilt für drei Tage.
diː ˈrʏkfaːɐkartə gɪlt fyːɐ drai ˈtaːgə
Platí ještě tvoje nabídka?
Gilt dein Angebot immer noch?
gɪlt dain ˈangəboːt ˈɪmɐ nɔx?
Platí ještě ta schůzka? (dohodnutá)
Gilt das Treffen noch?
gɪlt das ˈtrεfn nɔx?
To platí pro všechny!
Das gilt für alle!
das gɪlt fyːɐ ˈalə!
To neplatí pro chodce.
Das gilt nicht für Fußgänger.
das gɪlt nɪçt fyːɐ ˈfuːsgεŋɐ
To neplatilo. (pokus ap.)
Das galt nicht.
das galt nɪçt
To na mě neplatí.
Das zieht bei mir nicht.
das tsiːt bai miːɐ nɪçt
Platí! (ujednáno)
Abgemacht!
ˈapgəmaxt!