závěr

(Ab)Schluss m, Ende n

v závěru
am Schluss
am ʃlʊs
na závěr, závěrem
zum Schluss
tsʊm ʃlʊs
úplně na závěr
ganz zum Schluss
gants tsʊm ʃlʊs
Došli jsme k závěru, že...
Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass...
viːɐ zɪnt tsuː deːm ʃlʊs gəˈkɔmənˌ das
Vyvodil (z toho) závěr, že...
Er hat daraus die Schlussfolgerung gezogen, dass...
eːɐ hat daˈraus diː ˈʃlʊsfɔlgərʊŋ gəˈtsoːgnˌ das
Nedělej ukvapené závěry.
Zieh keine voreiligen Schlüsse.
tsiː ˈkainə ˈfoːɐ|ailɪgn ˈʃlʏsə