když

wenn, als, (jestliže) falls

vždycky když
immer wenn
ˈɪmɐ vεn
Když se vrátil, jeho auto bylo pryč.
Als er zurückkam, war sein Auto weg.
als eːɐ tsuˈrʏkkaːmˌ vaːɐ zain ˈauto vεk
Když už jsi tu...
Wenn du schon da bist...
vεn duː ʃoːn daː bɪst
Nesnáším, když musím...
Ich hasse, wenn ich... muss.
ɪç ˈhasəˌ vεn ɪç... mʊs
A co když se jí něco stalo?
Was, wenn ihr etwas passiert ist?
vasˌ vεn iːɐ ˈεtvas paˈsiːɐt ɪst?
Když to jen trochu půjde...
Wenn überhaupt möglich...
vεn yːbɐˈhaupt ˈmøːklɪç
No když nedáte jinak.
Wenn Sie darauf bestehen.
vεn ziː daˈrauf bəˈsteːən
Když bude pršet, počkám.
Falls es regnen sollte, werde ich warten.
fals εs ˈreːgnən ˈzɔltəˌ ˈveːɐdə ɪç ˈvartn
i když (ačkoli)
auch wenn
aux vεn
Když ona tomu nerozumí.
Die Sache ist, dass sie es nicht versteht.
diː ˈzaxə ɪstˌ das ziː εs nɪçt fεɐˈʃteːt
Když se chce, všechno jde.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
voː ain ˈvɪlə ɪstˌ ɪst aux ain veːk