dveře

Tür f

Zavři za sebou dveře.
Mach die Tür hinter dir zu.
max diː tyːɐ ˈhɪntɐ diːɐ tsuː
Přivřel jsem dveře.
Ich habe die Tür angelehnt.
ɪç ˈhaːbə diː tyːɐ ˈangəleːnt
Nechal dveře dokořán.
Er ließ die Tür sperrangelweit offen stehen.
eːɐ liːs diː tyːɐ ˈʃpεr|aŋlvait ˈɔfn ˈʃteːən
Počkejte za dveřmi.
Warten Sie vor der Tür.
ˈvartn ziː foːɐ deːɐ tyːɐ
Zabouchl jsem si dveře.
Ich habe mich ausgesperrt.
ɪç ˈhaːbə mɪç ˈausgəʃpεrt
Zavřela mi dveře před nosem.
Sie hat mir die Tür vor der Nase zugeschlagen.
ziː hat miːɐ diː tyːɐ foːɐ deːɐ ˈnaːzə ˈtsuːgəʃlaːgn
Potkali jsme se ve dveřích.
Wir trafen uns an der Tür.
viːɐ ˈtraːfn ʊns an deːɐ tyːɐ
Léto je přede/za dveřmi.
Der Sommer steht vor der Tür.
deːɐ ˈzɔmɐ ʃteːt foːɐ deːɐ tyːɐ
zazvonit/zaklepat u čích dveří
bei j-m an der Tür klingeln/klopfen
an deːɐ tyːɐ ˈklɪŋln/ˈklɔpfn
den otevřených dveří
Tag der offenen Tür
taːk deːɐ ˈɔfənən tyːɐ
nechat (si) otevřené dveře (v záloze ap.)
sich eine Hintertür offen halten
zɪç ˈainə ˈhɪntɐtyːɐ ˈɔfn ˈhaltn