změna

(Ver)Änderung f, (vystřídání) Wechsel m

Pro změnu bychom mohli...
Zur Abwechslung könnten wir...
tsuːɐ ˈapvεkslʊŋ ˈkœntn viːɐ
Udělal jsem pár změn v/na...
Ich habe einige Änderungen in/auf... gemacht.
ɪç ˈhaːbə ˈainɪgə ˈεndərʊŋən ɪn/auf... gəˈmaxt
Došlo k jistým změnám.
Es ist zu gewissen Veränderungen gekommen.
εs ɪst tsuː gəˈvɪsn fεɐˈ|εndərʊŋən gəˈkɔmən
Je to změna k lepšímu/horšímu.
Es ist eine Veränderung zum Besseren/Schlechteren.
εs ɪst ˈainə fεɐˈ|εndərʊŋ tsʊm ˈbεsərən/ˈʃlεçtərən
Potřebuješ změnu (prostředí).
Du brauchst eine Abwechslung.
duː brauxst ˈainə ˈapvεkslʊŋ
změna počasí
Wetterwechsel m
ˈvεtɐvεksl