nejdřív

1(ne dříve než) frühestens

Přijď co nejdřív.
Komm so früh wie möglich.
kɔm zoː fryː viː ˈmøːklɪç
Dodělám to nejdřív zítra.
Ich werde es frühestens morgen beenden.
ɪç ˈveːɐdə εs ˈfryːəstns ˈmɔrgn bəˈ|εndn
Mohu přijet nejdřív v pět.
Ich kann nicht früher als um fünf kommen.
ɪç kan nɪçt ˈfryːɐ als ʊm fʏnf ˈkɔmən
Výsledky očekáváme nejdřív v pátek.
Die Ergebnisse sind frühestens am Freitag zu erwarten.
diː εɐˈgeːpnɪsə zɪnt ˈfryːəstns am ˈfraitaːk tsuː εɐˈvartn

2(dříve než ostatní) (zu)erst

Byl tam nejdřív ze všech.
Er war als erster dort.
eːɐ vaːɐ als ˈeːɐstɐ dɔrt
Nejdřív se vyzuj.
Zuerst zieh die Schuhe aus.
tsuˈ|eːɐst tsiː diː ˈʃuːə aus
Nejdřív si ničeho nevšiml.
Zuerst hat er nichts gemerkt.
tsuˈ|eːɐst hat eːɐ nɪçts gəˈmεrkt
Nejdřív se mě báli.
Anfangs haben sie vor mir Angst gehabt.
ˈanfaŋs ˈhaːbn ziː foːɐ miːɐ aŋst gəˈhaːpt