podívat se

(sich) ansehen, anschauen j-n/etw.

Podívej se na mě.
Sieh mich an.
ziː mɪç an
Podívej se na tohle!
Sieh dir das hier an!
ziː diːɐ das hiːɐ an!
Ukaž, podívám se na to.
Zeig mal, ich sehe es mir an.
tsaik maːlˌ ɪç ˈzeːə εs miːɐ an
Podívej se, jestli to drží.
Guck mal, ob es hält.
gʊk maːlˌ ɔp εs hεːlt
Doktor se ti na to podívá.
Der Arzt wird es sich anschauen.
deːɐ aːɐtst vɪrt εs zɪç ˈanʃauən
Musím se podívat do slovníku.
Ich muss im Wörterbuch nachschlagen.
ɪç mʊs ɪm ˈvœrtɐbuːx ˈnaːxʃlaːgn
Já se po tom podívám.
Ich werde mich danach umschauen/umsehen.
ɪç ˈveːɐdə mɪç daˈnaːx ˈʊmʃauən/ˈʊmzeːən
Musíš se za námi někdy podívat.
Du musst bei uns mal vorbeikommen.
duː mʊst bai ʊns maːl foːɐˈbaikɔmən
Podíval se do světa. (cestoval)
Er hat die Welt gesehen.
eːɐ hat diː vεlt gəˈzeːən
Nemohl bych se mu podívat do očí.
Ich könnte ihm nicht in die Augen sehen.
ɪç ˈkœntə iːm nɪçt ɪn diː ˈaugn ˈzeːən
Podívej (se), takhle to nejde!
Guck mal, so geht es nicht!
gʊk maːlˌ zoː geːt εs nɪçt!