zasmát se

(auf)lachen

Zasmál se mému vtipu.
Er hat über meinen Witz gelacht.
eːɐ hat ˈyːbɐ ˈmainən vɪts gəˈlaxt
Srdečně/Jízlivě se zasmál.
Er lachte herzlich/höhnisch auf.
eːɐ ˈlaxtə ˈhεrtslɪç/ˈhøːnɪʃ auf
jen tak pro zasmání
nur so zum Spaß
nuːɐ zoː tsʊm ʃpaːs