ověřit

nachprüfen, (úředně potvrdit) beglaubigen

Už jsem si to ověřil.
Ich habe es schon nachgeprüft.
ɪç ˈhaːbə εs ʃoːn ˈnaːxgəpryːft
Ověřte si, zda/že...
Prüfen Sie nach, ob/dass...
ˈpryːfn ziː naːxˌ ɔp/das
Nechte si to notářsky ověřit.
Lassen Sie sich das notariell beglaubigen.
ˈlasn ziː zɪç das notaˈriεl bəˈglaubɪgn
notářsky ověřený
notariell beglaubigt
notaˈriεl bəˈglaubɪçt