stranou

beiseite, seitwärts, zur Seite

Dej to stranou.
Leg es zur Seite.
leːk εs tsuːɐ ˈzaitə
Dávám si nějaké peníze stranou.
Ich lege etwas Geld beiseite.
ɪç ˈleːgə ˈεtvas gεlt ˈbaizaitə
Necháme-li stranou otázku...
Lassen wir die Frage beiseite...
ˈlasn viːɐ diː ˈfraːgə ˈbaizaitə
Vzal si mě stranou.
Er hat mich beiseite genommen.
eːɐ hat mɪç ˈbaizaitə gəˈnɔmən
Žerty stranou!
Scherz/Spaß beiseite!
ʃεrts/ʃpaːs ˈbaizaitə!