změnit se

sich (ver)ändern

Hodně se změnil.
Er hat sich sehr verändert.
eːɐ hat zɪç zeːɐ fεɐˈ|εndɐt
Změnila se k horšímu/lepšímu.
Sie hat sich zum Schlechteren/Besseren geändert.
ziː hat zɪç tsʊm ˈʃlεçtərən/ˈbεsərən gəˈ|εndɐt
To se brzy změní.
Das wird sich bald ändern.
das vɪrt zɪç balt ˈεndɐn
Nic se nezměnilo.
Es hat sich nichts geändert.
εs hat zɪç nɪçts gəˈ|εndɐt