domluvit (se)

1(dojednat) verabreden, ausmachen

Domluveno!
Abgemacht!
ˈapgəmaxt!
Domluvil jsem si schůzku s...
Ich habe ein Treffen mit... ausgemacht.
ɪç ˈhaːbə ain ˈtrεfn mɪt... ˈausgəmaxt
Domluvili jsme se na středu. (sraz)
Wir haben uns für Mittwoch verabredet.
viːɐ ˈhaːbn ʊns fyːɐ ˈmɪtvɔx fεɐˈ|apreːdət
Nedomluvím se.
Ich kann mich nicht verständigen.
ɪç kan mɪç nɪçt fεɐˈʃtεndɪgn
Domluvíš se anglicky?
Kannst du dich auf Englisch verständigen?
kanst duː dɪç auf ˈεŋlɪʃ fεɐˈʃtεndɪgn?
Domluví se plynně francouzsky.
Er spricht fließend französisch.
eːɐ ʃprɪçt ˈfliːsnt franˈtsøːzɪʃ
Domlouvají se rusky.
Sie verständigen sich auf Russisch.
ziː fεɐˈʃtεndɪgn zɪç auf ˈrʊsɪʃ
po předchozí domluvě
nach vorheriger Absprache, nach vorheriger Vereinbarung
naːx foːɐˈheːrɪgɐ ˈapʃpraːxəˌ naːx foːɐˈheːrɪgɐ fεɐˈ|ainbaːrʊŋ

2(dokončit řeč) ausreden

Ještě jsem nedomluvil!
Ich bin noch nicht fertig!
ɪç bɪn nɔx nɪçt ˈfεrtɪç!
Nechte mě prosím domluvit.
Lassen Sie mich bitte ausreden.
ˈlasn ziː mɪç ˈbɪtə ˈausreːdn
Pořádně jsem mu domluvil. (vyčinil)
Ich habe ihm kräftig die Meinung gesagt.
ɪç ˈhaːbə iːm ˈkrεftɪç diː ˈmainʊŋ gəˈzaːkt
Zkusím mu domluvit.
Ich versuche mit ihm zu reden.
ɪç fεɐˈzuːxə mɪt iːm tsuː ˈreːdn