no

na, so, (přitakání též) ja

No? (slyším, cos chtěl)
Ja?
jaː?
No ne/teda! (údiv)
Na so was!
na zoː vas!
No a (co)?
Na und?
na ʊnt?
No tak! (dělej ap.)
(Nun) Mach schon!
(nuːn) max ʃoːn!
No tak si sedni.
Also setz dich.
ˈalzo zεts dɪç
No tak, neplač. (konejšivě)
So, weine nicht.
zoːˌ ˈvainə nɪçt