scházet

fehlen

Scházíš mi.
Du fehlst mir.
duː feːlst miːɐ
Něco tady schází.
Hier fehlt etwas.
hiːɐ feːlt ˈεtvas
Nic mi neschází.
Mir fehlt nichts.
miːɐ feːlt nɪçts
Schází tomu...
Hier fehlt...
hiːɐ feːlt
Schází mi ještě jeden...
Ich brauche noch einen...
ɪç ˈbrauxə nɔx ˈainən
To nám ještě scházelo.
Das hat uns noch gefehlt.
das hat ʊns nɔx gəˈfeːlt
scházet se s kým
sich mit j-m treffen
zɪç ˈtrεfn
Pravidelně se scházíme.
Wir treffen uns regelmäßig.
viːɐ ˈtrεfn ʊns ˈreːglmεːsɪç
Tajně se s ním schází.
Sie trifft sich mit ihm heimlich.
ziː trɪft zɪç mɪt iːm ˈhaimlɪç