ano

ja, (na zápornou otázku) doch

Ano? (souhlasíš?)
Ja?, Bist du damit einverstanden?
jaː?ˌ bɪst duː daˈmɪt ˈainfεɐʃtandn?
Ano? (opravdu)
Ja?, Wirklich?, Echt?
jaː?ˌ ˈvɪrklɪç?ˌ εçt?
Ano? (do telefonu)
Ja (bitte)?
jaː (ˈbɪtə)paradɔnˈtoːzə
Myslím, že ano.
Ich denke schon.
ɪç ˈdεŋkə ʃoːn
To ano.
Das stimmt schon.
das ʃtɪmt ʃoːn
Obávám se, že ano/ne.
Ich fürchte ja/nein.
ɪç ˈfʏrçtə jaː/nain
Přijdeš? – Ano.
Kommst du heute? – Ja.
kɔmst duː ˈhɔytə? - jaː
Berete si zde přítomnou... ? – Ano.
Wollen Sie mit mit der hier anwesenden... die Ehe eingehen? – Ja.
ˈvɔlən ziː mɪt mɪt deːɐ hiːɐ ˈanveːzəndn... diː ˈeːə ˈaingeːən? - jaː