podle

nach, gemäß

Podle ...
Meiner Meinung/Ansicht nach..., Ich glaube...
ˈmainɐ ˈmainʊŋ/ˈanzɪçt naːxˌ ɪç ˈglaubə
Podle všeho...
allem/dem Anschein nach..., aller Wahrscheinlichkeit nach...
ˈaləm/deːm ˈanʃain naːxˌ ˈalɐ vaːɐˈʃainlɪçkait naːx
Podle posledních zpráv...
Nach neusten/letzten Meldungen...
naːx ˈnɔystn/ˈlεtstn ˈmεldʊŋən
Podle neověřených zpráv...
Unbestätigten Meldungen zufolge...
ˈʊnbəʃtεːtɪçtn ˈmεldʊŋən tsuˈfɔlgə
Všechno jde podle plánu.
Alles geht/verläuft nach Plan., Alles läuft wie geplant., Alles läuft nach Plan/planmäßig.
ˈaləs geːt/fεɐˈlɔyft naːx plaːnˌ ˈaləs lɔyft viː gəˈplaːntˌ ˈaləs lɔyft naːx plaːn/ˈplaːnmεːsɪç
Podle mých výpočtů...
Nach meinen Berechnungen...
naːx ˈmainən bəˈrεçnʊŋən
Soudě podle jeho věku...
Seinem Alter nach...
ˈzainəm ˈaltɐ naːx
Podle mých hodinek je šest.
Nach meiner Uhr ist es sechs.
naːx ˈmainɐ uːɐ ɪst εs zεks
To není zrovna podle mého gusta.
Das ist nicht nach meinem Gusto/Geschmack.
das ɪst nɪçt naːx ˈmainəm ˈgʊsto/gəˈʃmak
Byl pojmenován podle...
Er wurde nach... genannt.
eːɐ ˈvʊrdə naːx... gəˈnant
Roztřiď to podle velikosti.
Sortiere es nach der Größe.
zɔrˈtiːrə εs naːx deːɐ ˈgrøːsə
Dosolte podle chuti.
Nach Geschmack nachsalzen.
naːx gəˈʃmak ˈnaːxzaltsn
Obléká se podle poslední módy.
Sie kleidet sich nach der letzten Mode.
ziː ˈklaidət zɪç naːx deːɐ ˈlεtstn ˈmoːdə
Měl by ses podle toho zařídit.
Du solltest dich danach richten.
duː ˈzɔltəst dɪç daˈnaːx ˈrɪçtn
film (natočený) podle skutečné události
auf wahren Begebenheiten beruhender Film
auf ˈvaːrən bəˈgeːbnhaitn bəˈruːəndɐ fɪlm
podle abecedy
nach dem Alphabet, alphabetisch
naːx deːm ˈalfaˈbeːtˌ alfaˈbeːtɪʃ
podle očekávání
nach Erwartung
naːx εɐˈvartʊŋ