dotknout se

berühren, anfassen

Ani jsem se toho nedotkl!
Ich habe es nicht berührt!
ɪç ˈhaːbə εs nɪçt bəˈryːɐt!
Doufám, že jsem se vás nedotkl.
Hoffentlich habe ich Sie nicht gekränkt.
ˈhɔfntlɪç ˈhaːbə ɪç ziː nɪçt gəˈkrεŋkt
Dotkl jsem se jejích citů.
Ich habe ihre Gefühle verletzt.
ɪç ˈhaːbə ˈiːrə gəˈfyːlə fεɐˈlεtst
Dotkla se několika kontroverzních témat.
Sie hat einige kontroverse Themen gestreift.
ziː hat ˈainɪgə kɔntroˈvεrzə ˈteːmən gəˈʃtraift
Nedotýkat se!
(Bitte) Nicht berühren!
(ˈbɪtə) nɪçt bəˈryːrən!
Nedotýkej se mě!
Fass mich nicht an!
fas mɪç nɪçt an!
To se v jistém smyslu dotýká nás všech.
Im gewissen Sinne betrifft das uns alle.
ɪm gəˈvɪsn ˈzɪnə bəˈtrɪft das ʊns ˈalə