kdo

wer

Kdo !
Wer weiß!
veːɐ vais!
Kdo jiný?
Wer anders?
veːɐ ˈandɐs?
A ty jsi kdo?
Und wer bist du?
ʊnt veːɐ bɪst duː?
Komu jsi to dal?
Wem hast du das gegeben?
veːm hast duː das gəˈgeːbn?
O kom (to) mluvíš?
Von wem sprichst du (da)?
fɔn veːm ʃprɪçst duː (daː)?
Od koho to máš?
Von wem hast du das?
fɔn veːm hast duː das?
Od koho to máš? (informaci)
Wer hat dir das gesagt?
veːɐ hat diːɐ das gəˈzaːkt?
S kým jdeš?
Mit wem gehst du?
mɪt veːm ˈgeːst duː?
S kým mluvím? (do telefonu)
Mit wem spreche ich?
mɪt veːm ˈʃprεçə ɪç?
S kým chcete mluvit?
Mit wem möchten Sie reden?
mɪt veːm ˈmœçtn ziː ˈreːdn?
Na koho se mám obrátit?
An wen soll ich mich wenden?
an veːn zɔl ɪç mɪç ˈvεndn?
Koho to zajímá?
Wen interessiert das?
veːn ɪntərεˈsiːɐt das?
Čí je to vina?
Wer ist (daran) schuld?
veːɐ ɪst (daˈran) ʃʊlt?
S kým tam žije?
Mit wem lebt er dort?
mɪt veːm leːpt eːɐ dɔrt?
S kým o tom mohu mluvit?
Mit wem darf ich darüber sprechen?
mɪt veːm darf ɪç daˈryːbɐ ˈʃprεçn?