slušně

anständig, (obstojně) leidlich

Chovej se slušně!
Benimm dich (anständig)!
bəˈnɪm dɪç (ˈanʃtεndɪç)!
Byl slušně oblečený.
Er war anständig gekleidet.
eːɐ vaːɐ ˈanʃtεndɪç gəˈklaidət
Umí slušně anglicky.
Er spricht/kann leidlich Englisch.
eːɐ ʃprɪçt/kan ˈlaitlɪç ˈεŋlɪʃ
Neměl ani dost slušnosti, aby...
Er hatte nicht einmal so viel Anstand (im Leib), um... zu....
eːɐ ˈhatə nɪçt ˈainmaːl zoː fiːl ˈanʃtant (ɪm laip)ˌ ʊm... tsuː...
Řekl to (jen) ze slušnosti.
Er hat das (nur) anstandshalber gesagt.
eːɐ hat das (nuːɐ) ˈanʃtantshalbɐ gəˈzaːkt