víc

mehr, (již ne) nicht mehr, (ještě) noch

Už je to víc než týden, co...
Es ist schon über eine Woche her, seitdem,...
εs ɪst ʃoːn ˈyːbɐ ˈainə ˈvɔxə heːɐˌ zaitˈdeːmˌ
Vydělává víc než já.
Er verdient mehr als ich.
eːɐ fεɐˈdiːnt meːɐ als ɪç
Co víc si můžeš přát?
Was kann man sich noch wünschen?
vas kan man zɪç nɔx ˈvʏnʃn?
A co víc...
Und was noch...
ʊnt vas nɔx
dvakrát víc peněz/kamarádů
doppelt so viel Geld/Freunde
ˈdɔplt zoː fiːl gεlt/ˈfrɔyndə
mnohem/ještě víc
viel/noch mehr
fiːl/nɔx meːɐ
čím dál tím víc
mehr und mehr, immer mehr
meːɐ ʊnt meːɐˌ ˈɪmɐ meːɐ
víc než dost
mehr als genug
meːɐ als gəˈnuːk
nikdy víc(e)
nie mehr/wieder
niː meːɐ/ˈviːdɐ