k, ke, ku

zu, (časová n. prostorová hranice) an, gegen

Přijď k nám.
Komm zu uns.
kɔm tsuː ʊns
Jdi k oknu.
Geh ans Fenster.
geː ans ˈfεnstɐ
Okno směřuje k jezeru.
Das Fenster blickt auf den See.
das ˈfεnstɐ blɪkt auf deːn zeː
Sedli jsme si ke stolu.
Wir haben uns an den Tisch gesetzt.
viːɐ ˈhaːbn ʊns an deːn tɪʃ gəˈzεtst
Měl bys jít k doktorovi.
Du solltest zum Arzt gehen.
duː ˈzɔltəst tsʊm aːɐtst ˈgeːən
Co si dáš k pití?
Was willst du trinken?
vas vɪlst duː ˈtrɪŋkn?
Co si dáš k obědu?
Was wirst du zu Mittag essen?
vas vɪrst duː tsuː ˈmɪtaːk ˈεsn?
Dáte si k tomu hranolky? (přílohu)
Mit Pommes frites?
mɪt ˈpɔm frit?
K čemu to je?
Wozu ist es gut?
voˈtsuː ɪst εs guːt?
Je to k ničemu.
Es ist zu nichts gut.
εs ɪst tsuː nɪçts guːt
K tomu se nebudu vyjadřovat.
Dazu werde ich nichts sagen.
daˈtsuː ˈveːɐdə ɪç nɪçts ˈzaːgn
Nepustil mě ke slovu.
Er hat mich nicht zu Wort kommen lassen.
eːɐ hat mɪç nɪçt tsuː vɔrt ˈkɔmən ˈlasn
Co k ní cítíš?
Was fühlst du für sie?
vas fyːlst duː fyːɐ ziː?
Přidáte se k nám?
Wollt ihr euch uns anschließen?
vɔlt iːɐ ɔyç ʊns ˈanʃliːsn?
Chystám se k odchodu.
Ich bin im Begriff zu gehen.
ɪç bɪn ɪm bəˈgrɪf tsuː ˈgeːən
A ještě ke všemu...
Zu allem Übel...
tsuː ˈaləm ˈyːbl
Kdes k tomu přišel?
Wo hast du das her?
voː hast duː das heːɐ?
Dostal jsem to k narozeninám.
Ich habe es zum Geburtstag bekommen.
ɪç ˈhaːbə εs tsʊm gəˈbuːɐtstaːk bəˈkɔmən
Jde to od desíti k pěti.
Es wird immer schlimmer.
εs vɪrt ˈɪmɐ ˈʃlɪmɐ
Nejde to k sobě. (nehodí se)
Das passt nicht zusammen.
das past nɪçt tsuˈzamən
K mému překvapení...
Zu meiner Überraschung...
tsuː ˈmainɐ yːbɐˈraʃʊŋ
Je to ku prospěchu...
Es ist zum Nutzen...
εs ɪst tsʊm ˈnʊtsn
K sakru!
Verdammt!
fεɐˈdamt!
To není k smíchu.
Es ist nicht zum Lachen.
εs ɪst nɪçt tsʊm ˈlaxn
To není k zahození.
Das ist nicht zu verachten.
das ɪst nɪçt tsuː fεɐˈ|axtn
K dokonalosti to má daleko.
Es ist alles andere als perfekt.
εs ɪst ˈaləs ˈandərə als pεrˈfεkt
Vrátím se k večeru.
Ich komme gegen Abend zurück.
ɪç ˈkɔmə ˈgeːgn ˈaːbnt tsuˈrʏk
změna/obrat k horšímu
eine Wende zum Schlechteren
ˈainə ˈvεndə tsʊm ˈʃlεçtərən
jedna ku deseti (poměr)
eins zu zehn
ains tsuː tseːn
k vašim službám
zu Ihren Diensten
tsuː ˈiːrən ˈdiːnstn