hned, ihned

1(okamžitě) gleich, sofort

Hned! (teď)
Gleich!, Sofort!
glaiç!ˌ zoˈfɔrt!
Udělej to hned!
Mach es sofort!
max εs zoˈfɔrt!
Přijď hned ráno.
Komm gleich am Morgen.
kɔm glaiç am ˈmɔrgn
Nenechá se hned tak vytočit.
Er lässt nichts an sich herankommen.
eːɐ lεst nɪçts an zɪç hεˈrankɔmən
To se hned tak nevidí.
Das sieht man nicht so oft.
das ziːt man nɪçt zoː ɔft
(I)hned, jak přijde...
Sobald er kommt...
zoːˈbalt eːɐ kɔmt
hned jak...
sobald..., sowie...
zoːˈbaltˌ zoˈviː
hned jak budete moci/se vám to bude hodit
sobald Sie können/es Ihnen passt
zoːˈbalt ziː ˈkœnən/εs ˈiːnən past
hned vedle
gleich nebenan
glaiç neːbnˈ|an

2(za chvíli) gleich, im Nu, sofort

Přijdu hned. (vrátím se)
Ich bin gleich zurück.
ɪç bɪn glaiç tsuˈrʏk
Budu tam hned. (dorazím)
Ich komme gleich., Ich bin gleich da.
ɪç ˈkɔmə glaiçˌ ɪç bɪn glaiç daː
Hned jsem u vás.
Ich bin gleich bei Ihnen.
ɪç bɪn glaiç bai ˈiːnən