nejlépe

am besten

Nejlépe by bylo, kdyby...
Es wäre am besten, wenn...
εs ˈvεːrə am ˈbεstnˌ vεn
Necítím se (zrovna) nejlépe.
Ich fühle mich nicht (gerade) wohl.
ɪç ˈfyːlə mɪç nɪçt (gəˈraːdə) voːl
Udělej to co nejlépe.
Mach das so gut wie möglich.
max das zoː guːt viː ˈmøːklɪç
Udělal to, jak nejlépe dovedl.
Er machte es so gut er konnte.
eːɐ ˈmaxtə εs zoː guːt eːɐ ˈkɔntə
Chce vypadat co nejlépe.
Sie will besonders gut aussehen.
ziː vɪl bəˈzɔndɐs guːt ˈauszeːən
Pošlete to, nejlépe e-mailem.
Senden Sie es, am besten/liebsten per E-Mail.
ˈzεndn ziː εsˌ am ˈbεstn/ˈliːpstn pεr ˈiːmεil