letět

fliegen

Zítra letíme na dovolenou.
Morgen fliegen wir in den Urlaub.
ˈmɔrgn ˈfliːgn viːɐ ɪn deːn ˈuːɐlaup
Už jsi někdy letěl letadlem?
Bist du schon mal geflogen?
bɪst duː ʃoːn maːl gəˈfloːgn?
Kdy ti to letí?
Wann fliegst du denn?
van fliːkst duː dεn?
Ten čas tak letí!
Wie die Zeit vergeht!
viː diː tsait fεɐˈgeːt!
Musím už letět. (jít)
Ich muss schon los.
ɪç mʊs ʃoːn loːs
To teď letí. (je to v módě)
Das ist jetzt in.
das ɪst jεtst ɪn
Tento styl už neletí.
Dieser Stil ist nicht mehr in.
ˈdiːzɐ ʃtiːl ɪst nɪçt meːɐ ɪn
Muži prý letí na blondýnky.
Männer sollen auf Blondinen stehen.
ˈmεnɐ ˈzɔlən auf blɔnˈdiːnən ˈʃteːən
Holky na něho letí.
Mädchen sind verrückt nach ihm.
ˈmεːtçən zɪnt fεɐˈrʏkt naːx iːm
Asi brzo poletí. (dostane padáka)
Er wird wohl bald gefeuert.
eːɐ vɪrt voːl balt gəˈfɔyɐt