vyspat se

(sich) (aus)schlafen

Musím se trošku vyspat.
Ich muss mich kurz hinlegen.
ɪç mʊs mɪç kʊrts ˈhɪnleːgn
Potřebuješ se pořádně vyspat.
Du musst dich endlich einmal ausschlafen.
duː mʊst dɪç ˈεntlɪç ˈainmaːl ˈausʃlaːfn
Dobře se vyspi!
Schlaf gut!
ʃlaːf guːt!
Vyspal ses dobře?
Hast du gut geschlafen?
hast duː guːt gəˈʃlaːfn?
Vyspíme se v hotelu.
Wir schlafen im Hotel.
viːɐ ˈʃlaːfn ɪm hoˈtεl
Už jsem vyspaný.
Ich habe schon ausgeschlafen.
ɪç ˈhaːbə ʃoːn ˈausgəʃlaːfn