způsob

Art f, Weise f

tímto způsobem
auf diese (Art und) Weise
auf ˈdiːzə (aːɐt ʊnt) ˈvaizə
svým způsobem (do jisté míry)
in gewisser (Art und) Weise
ɪn gəˈvɪsɐ (aːɐt ʊnt) ˈvaizə
stejným způsobem
auf die gleiche (Art und) Weise
auf diː ˈglaiçə (aːɐt ʊnt) ˈvaizə
následujícím způsobem
auf folgende (Art und) Weise
auf ˈfɔlgndə (aːɐt ʊnt) ˈvaizə
Je to něco na způsob...
Es ist etwas in der Art...
εs ɪst ˈεtvas ɪn deːɐ aːɐt
Jsou různé způsoby, jak to udělat.
Es gibt mehrere Arten es zu machen/wie man es machen kann.
εs gipt ˈmeːrərə ˈaːɐtn εs tsuː ˈmaxn/viː man εs ˈmaxn kan
rozkazovací/podmiňovací/oznamovací způsob
Imperativ m/Konjunktiv m/Indikativ m
ɪmperaˈtiːf /kɔnjʊnkˈtiːf /ɪndikaˈtiːf
způsobová slovesa (modální)
Modalverben n pl
moˈdaːlvεrbn