stát se

1werden

Stal jsem se obětí...
Ich bin zum Opfer... geworden.
ɪç bɪn tsʊm ˈɔpfɐ... gəˈvɔrdn
Stalo se zvykem, že...
Es wurde zur Gewohnheit, dass...
εs ˈvʊrdə tsuːɐ gəˈvoːnhaitˌ das
Tento sport se stává stále oblíbenějším.
Dieser Sport wird immer beliebter.
ˈdiːzɐ ʃpɔrt vɪrt ˈɪmɐ bəˈliːptɐ

2(přihodit se) geschehen, passieren

Co se stalo?
Was ist passiert?
vas ɪst paˈsiːɐt?
Stalo se něco?
Ist was passiert?
ɪst vas paˈsiːɐt?
Stala se nehoda.
Es ist ein Unfall passiert.
εs ɪst ain ˈʊnfal paˈsiːɐt
Jak se to stalo?
Wie ist es passiert?
viː ɪst εs paˈsiːɐt?
Co se ti stalo?
Was ist dir passiert?
vas ɪst diːɐ paˈsiːɐt?
Nestalo se ti nic?
Bist du in Ordnung?
bɪst duː ɪn ˈɔrdnʊŋ?
Co se stalo s tou televizí?
Was ist mit dem Fernseher passiert?
vas ɪst mɪt deːm ˈfεrnzeːɐ paˈsiːɐt?
Rádo se stalo. (po poděkování)
Gern geschehen.
ˈgεrn gəˈʃeːən
se stalo. (už je uděláno)
Es wurde (schon) gemacht.
εs ˈvʊrdə (ʃoːn) gəˈmaxt
se stalo. (bohužel)
Schon passiert.
ʃoːn paˈsiːɐt
Jako by se stalo. (na žádost ap.)
Gesagt, getan.
gəˈzaːktˌ gəˈtaːn
Nic se nestalo. (reakce na omluvu)
Nichts passiert., Macht nichts.
nɪçts paˈsiːɐtˌ maxt nɪçts
(iron.) Nic by se ti nestalo, kdybys...
Es könnte nicht schaden, wenn du...
εs ˈkœntə nɪçt ˈʃaːdnˌ vεn duː
Ať se stane cokoliv.
Was auch immer kommen mag.
vas aux ˈɪmɐ ˈkɔmən maːk
Už se to nikdy nestane.
Das wird nie mehr passieren.
das vɪrt niː meːɐ paˈsiːrən
To se stává.
Das kommt vor.
das kɔmt foːɐ