zavést

1(vedením dostat) führen, bringen

Zavedeš nás tam?
Bringst du uns hin?
brɪŋst duː ʊns hɪn?
Zavedl jsem ji domů.
Ich habe sie nach Hause gebracht.
ɪç ˈhaːbə ziː naːx ˈhauzə gəˈbraxt
Zavedu vás do jeho kanceláře.
Ich bringe Sie in sein Büro.
ɪç ˈbrɪŋə ziː ɪn zain byˈroː

2(novinku ap.) einführen

Chtějí znovu zavést trest smrti.
Man möchte die Todesstrafe wieder einführen.
man ˈmœçtə diː ˈtoːdəsʃtraːfə ˈviːdɐ ˈainfyːrən
V domě ještě nezavedli elektřinu.
In dem Haus wurde noch kein Strom gelegt.
ɪn deːm haus ˈvʊrdə nɔx kain ʃtroːm gəˈleːkt
zavést řeč na co
die Rede auf etw. Akk bringen
diː ˈreːdə ˈbrɪŋən