slušný

anständig, (obstojný) ansehnlich

To je slušný!
Nicht schlecht!
nɪçt ʃlεçt!
Je ze slušné rodiny.
Er ist/kommt aus einer anständigen Familie.
eːɐ ɪst/kɔmt aus ˈainɐ ˈanʃtεndɪgn faˈmiːliə
Žijí ve slušných podmínkách.
Sie leben in anständigen Verhältnissen.
ziː ˈleːbn ɪn ˈanʃtεndɪgn fεɐˈhεltnɪsn
Mají slušné znalosti...
Sie verfügen über passable/leidliche Kenntnisse...
ziː fεɐˈfyːgn ˈyːbɐ paˈsaːbl/ˈlaitlɪçə ˈkεntnɪsə
V týmu je pár slušných hráčů.
Im Team gibt es ein paar anständige Spieler.
ɪm tiːm gipt εs ain paːɐ ˈanʃtεndɪgə ˈʃpiːlɐ
slušné chování
Anstand m
ˈanʃtant
za slušné ceny
zu anständigen Preisen
tsuː ˈanʃtεndɪgn ˈpraizn
pravidla slušného chování
Anstandsregeln f pl
ˈanʃtantsreːgln