tvářit se

schauen, gucken

Co/Proč se (tak) tváříš?
Warum guckst du so?
vaˈrʊm gʊkst duː zoː?
Netvař se tak!
Guck nicht so!
gʊk nɪçt zoː!
Tvářil se smutně.
Er machte ein trauriges Gesicht.
eːɐ ˈmaxtə ain ˈtraurɪgəs gəˈzɪçt
Tváří se, že o tom neví.
Er tut so, als ob er davon nichts wüsste.
eːɐ tuːt zoːˌ als ɔp eːɐ daˈfɔn nɪçts ˈvʏstə
Tvářila se, jako by se nic nestalo.
Sie tat so, als ob nichts geschehen wäre.
ziː taːt zoːˌ als ɔp nɪçts gəˈʃeːən ˈvεːrə