všichni, všechny, všechna

alle

Všechny (vás) zdravím.
Ich grüße Sie alle.
ɪç ˈgryːsə ziː ˈalə
Snažím se ze všech sil.
Ich bemühe mich mit allen Kräften.
ɪç bəˈmyːə mɪç mɪt ˈalən ˈkrεftn
Umíš psát všemi deseti?
Kannst du blindschreiben?
kanst duː ˈblɪntʃraibn?
Nemá všech pět pohromadě.
Er hat wohl nicht alle Tassen im Schrank., Er hat nicht alle beieinander.
eːɐ hat voːl nɪçt ˈalə ˈtasn ɪm ʃraŋkˌ eːɐ hat nɪçt ˈalə ˈbai|ainandɐ
my všichni
wir alle
viːɐ ˈalə
všichni tři
alle drei
ˈalə drai
všechna práva vyhrazena
alle Rechte vorbehalten
ˈalə ˈrεçtə ˈfoːɐbəhaltn
na všech čtyřech (končetinách)
auf allen vieren
auf ˈalən ˈfiːrən
(jen) pro všechny případy
nur für den Fall
nuːɐ fyːɐ deːn fal