mrtvý

tot

Prohlásili ho za mrtvého.
Er wurde für tot erklärt.
eːɐ ˈvʊrdə fyːɐ toːt εɐˈklεːɐt
Jednání uvázla na mrtvém bodě.
Die Verhandlungen sind festgefahren.
diː fεɐˈhandlʊŋən zɪnt ˈfεstgəfaːrən
V ulicích bylo mrtvo.
Die Straßen waren leergefegt.
diː ˈʃtraːsn ˈvaːrən ˈleːɐgəfeːkt
Jsem úplně mrtvý. (unavený)
Ich bin todmüde.
ɪç bɪn ˈtoːtmyːdə
Byl jsem mrtvý smíchy.
Ich habe mich vor Lachen ausgeschüttet.
ɪç ˈhaːbə mɪç foːɐ ˈlaxn ˈausgəʃʏtət