přejít, přecházet

(über)queren, übergehen

Přejděte ulici.
Überqueren Sie die Straße.
yːbɐˈkveːrən ziː diː ˈʃtraːsə
Přejdi k věci.
Komm zur Sache.
kɔm tsuːɐ ˈzaxə
Přejděme na jiné téma.
Wechseln wir das Thema.
ˈvεksln viːɐ das ˈteːma
Brzy to přejde.
Es ist bald vorbei.
εs ɪst balt foːɐˈbai
Přešla mě chuť k jídlu.
Ich habe den Appetit verloren.
ɪç ˈhaːbə deːn apeˈtiːt fεɐˈloːrən
Bolest už přechází.
Der Schmerz lässt schon nach.
deːɐ ʃmεrts lεst ʃoːn naːx
Přešli jsme na nový systém.
Wir haben zu einem neuen System gewechselt.
viːɐ ˈhaːbn tsuː ˈainəm nɔyən zʏsˈteːm gəˈvεkslt