přeskočit

(über)springen

Přeskočil potok.
Er hat einen Bach übersprungen.
eːɐ hat ˈainən bax yːbɐˈʃprʊŋən
Přeskočíme pár stránek.
Wir überspringen einige Seiten.
viːɐ ˈyːbɐʃprɪŋən ˈainɪgə ˈzaitn
Přeskočili jsme někoho? (vynechali)
Haben wir jemanden vergessen?
ˈhaːbn viːɐ ˈjeːmandən fεɐˈgεsn?
To CD přeskakuje.
Die CD springt (beim Abspielen).
diː tseːˈdeː ʃprɪŋt (baim ˈapʃpiːlən)
Přeskočila mezi nimi jiskra.
Bei den beiden hat es gefunkt.
ˈbai deːn ˈbaidn hat εs gəˈfʊŋkt
Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.
Freu dich bloß nicht zu früh.
frɔy dɪç bloːs nɪçt tsuː fryː
komu přeskočilo
j. ist verrückt geworden, j. hat sie nicht mehr alle
ɪst fεɐˈrʏkt gəˈvɔrdnˌ hat ziː nɪçt meːɐ ˈalə
Přeskočilo ti?
Bist du verrückt?
bɪst duː fεɐˈrʏkt?