známý

bekannt

Jak známo, ...
Wie bekannt ist..., Bekanntlich..., Bekanntermaßen...
viː bəˈkant ɪstˌ bəˈkantlɪçˌ bəˈkantɐˈmaːsn
Je známo, že...
Es ist bekannt, dass...
εs ɪst bəˈkantˌ das
Pokud je mi známo...
Soweit/Soviel mir bekannt ist...
zoˈvait/zoˈfiːl miːɐ bəˈkant ɪst
Je známý po celém světě.
Er ist weltweit/in aller Welt bekannt.
eːɐ ɪst ˈvεltvait/ɪn ˈalɐ vεlt bəˈkant
Cítí se lépe ve známém prostředí.
Er fühlt sich besser in bekannter Umgebung.
eːɐ fyːlt zɪç ˈbεsɐ ɪn bəˈkantɐ ʊmˈgeːbʊŋ
Je to můj starý známý.
Es ist mein alter Bekannter.
εs ɪst main ˈaltɐ bəˈkantɐ
Mám spoustu známých.
Ich habe viele Bekannte.
ɪç ˈhaːbə ˈfiːlə bəˈkantə
Nejznámější z nich je...
Der bekannteste von ihnen ist...
deːɐ bəˈkantəstə fɔn ˈiːnən ɪst
kdo je nechvalně známý kvůli čemu
j. ist für etw. unrühmlich bekannt
ɪst ˈʊnryːmlɪç bəˈkant