žízeň

Durst m

Mám žízeň.
Ich habe Durst.
ɪç ˈhaːbə dʊrst
(Ne)máte žízeň nebo hlad?
Sind Sie (nicht) durstig oder hungrig?
zɪnt ziː (nɪçt) ˈdʊrstɪç ˈoːdɐ ˈhʊŋrɪç?
Začínám dostávat žízeň.
Ich bekomme Durst.
ɪç bəˈkɔmə dʊrst
Mohli byste umřít žízní.
Ihr könntet vor Durst sterben.
iːɐ ˈkœntət foːɐ dʊrst ˈʃtεrbn
Dostal jsem z toho žízeň.
Es hat mich durstig gemacht.
εs hat mɪç ˈdʊrstɪç gəˈmaxt
uhasit/zahnat žízeň
den Durst stillen
deːn dʊrst ˈʃtɪlən