rád

gern(e), froh

Rád!
Gerne!
ˈgεrnə!
Jsem rád, že tě vidím., Rád tě vidím.
Schön dich zu sehen!
ʃøːn dɪç tsuː ˈzeːən!
Rád jsem vás viděl.
Es war schön, euch wieder zu sehen.
εs vaːɐ ʃøːnˌ ɔyç ˈviːdɐ tsuː ˈzeːən
Byl rád, že...
Er war froh, dass...
eːɐ vaːɐ froːˌ das
Rádo se stalo. (na poděkování)
Gern geschehen.
ˈgεrn gəˈʃeːən
Rád bych mluvil s...
Ich hätte gerne mit... gesprochen., Ich möchte mit... sprechen.
ɪç ˈhεtə ˈgεrnə mɪt... gəˈʃprɔxnˌ ɪç ˈmœçtə mɪt... ˈʃprεçn
Rádi bychom se omluvili.
Wir möchten uns entschuldigen.
viːɐ ˈmœçtn ʊns εntˈʃʊldɪgn
Strašně rád bych to viděl.
Ich würde es furchtbar gerne sehen.
ɪç ˈvʏrdə εs ˈfʊrçtbaːɐ ˈgεrnə ˈzeːən
(To bych) moc rád. (na nabídku)
Sehr gerne.
zeːɐ ˈgεrnə
Nemám ho rád.
Ich mag ihn nicht.
ɪç maːk iːn nɪçt
Mám tě rád.
Ich hab' dich lieb., Ich liebe dich.
ɪç haːp dɪç liːpˌ ɪç ˈliːbə dɪç
rád černou kávu.
Er mag schwarzen Kaffee.
eːɐ maːk ˈʃvartsn ˈkafeː
Co rád děláš?
Was machst du gern?
vas maxst duː ˈgεrn?
Rád zpívám.
Ich singe gern.
ɪç ˈzɪŋə ˈgεrn
Moc ráda spí.
Sie schläft besonders gern.
ziː ʃlεːft bəˈzɔndɐs ˈgεrn
Co máš nejraději (na)...?
Was gefällt dir am besten (an)...?
vas gəˈfεlt diːɐ am ˈbεstn (an)?