hlásit

melden, durchsagen

Nebyly hlášeny žádné oběti.
Es wurden keine Opfer gemeldet.
εs ˈvʊrdn ˈkainə ˈɔpfɐ gəˈmεldət
Takové případy hlaste na policii.
Solche Vorfälle melden Sie bei der Polizei.
ˈzɔlçə ˈfoːɐfεlə ˈmεldn ziː bai deːɐ poliˈtsai
Včera to hlásili v rádiu.
Gestern hat man das im Radio durchgesagt.
ˈgεstɐn hat man das ɪm ˈraːdio ˈdʊrçgəzaːkt
Hlásili přeháňky. (v předpovědi)
Es wurden Schauer angesagt.
εs ˈvʊrdn ˈʃauɐ ˈangəzaːkt
Hlaste se zítra u mě.
Melden Sie sich morgen bei mir.
ˈmεldn ziː zɪç ˈmɔrgn bai miːɐ
Hlásím se na vysokou školu.
Ich bewerbe mich an einer Uni.
ɪç bəˈvεrbə mɪç an ˈainɐ ˈʊni
Kdo se hlásí? (ve škole)
Wer meldet sich?
veːɐ ˈmεldət zɪç?
Hlásí se někdo dobrovolně?
Meldet sich jemand freiwillig?
ˈmεldət zɪç ˈjeːmant ˈfraivɪlɪç?
Nikdo se nehlásí k (z)odpovědnosti za...
Niemand will die Verantwortung für... übernehmen.
ˈniːmant vɪl diː fεɐˈ|antvɔrtʊŋ fyːɐ... ˈyːbɐneːmən
Vůbec se ke mně nehlásila.
Sie hat sich zu mir überhaupt nicht bekannt.
ziː hat zɪç tsuː miːɐ yːbɐˈhaupt nɪçt bəˈkant