dít se

geschehen, passieren

Co se děje?
Was ist los?
vas ɪst loːs?
Děje se něco?
Ist was los?
ɪst vas loːs?
Nic se neděje. (nic se nestalo)
Nichts passiert.
nɪçts paˈsiːɐt
Co se s ním děje?
Was ist los mit ihm?
vas ɪst loːs mɪt iːm?
Zázraky se dějí.
Wunder geschehen.
ˈvʊndɐ gəˈʃeːən