vydělat

verdienen

Kolik vyděláš ročně?
Was verdienst du pro Jahr?
vas fεɐˈdiːnst duː proː jaːɐ?
Loni jsem vydělal milion.
Letztes Jahr habe ich eine Million verdient.
ˈlεtstəs jaːɐ ˈhaːbə ɪç ˈainə mɪˈlioːn fεɐˈdiːnt
Vydělá si (tam) jen pár korun.
Er verdient (dort) nur ein paar Groschen.
eːɐ fεɐˈdiːnt (dɔrt) nuːɐ ain paːɐ ˈgrɔʃn
Kdo na tom vydělá?
Wer wird dabei/davon profitieren?
veːɐ vɪrt ˈdabai/daˈfɔn profiˈtiːrən?
Ještě na tom vyděláš.
Du kannst davon noch profitieren.
duː kanst daˈfɔn nɔx profiˈtiːrən