počasí

Wetter n

Jaké bude počasí?
Wie wird das Wetter?
viː vɪrt das ˈvεtɐ?
Počasí se zlepšuje/zhoršuje.
Das Wetter wird besser/schlechter.
das ˈvεtɐ vɪrt ˈbεsɐ/ˈʃlεçtɐ
Když vydrží počasí...
Wenn sich das Wetter hält...
vεn zɪç das ˈvεtɐ hεːlt
Navzdory špatnému počasí...
Trotz des schlechten Wetters...
trɔts dεs ˈʃlεçtn ˈvεtɐs
Kvůli počasí...
Wegen des Wetters...
ˈveːgn dεs ˈvεtɐs
Počasí je zde stabilní.
Das Wetter ist hier beständig.
das ˈvεtɐ ɪst hiːɐ bəˈʃtεndɪç
předpověď počasí
Wettervorhersage f, Wettervoraussage f
ˈvεtɐfoːɐheːɐzaːgəˌ ˈvεtɐfoːɐ|auszaːgə
pěkné počasí
schönes/gutes Wetter
ˈʃøːnəs/ˈguːtəs ˈvεtɐ
špatné/nevlídné počasí
Unwetter n
ˈʊnvεtɐ
za každého počasí
bei Wind und Wetter/jedem Wetter
bai vɪnt ʊnt ˈvεtɐ/ˈjeːdəm ˈvεtɐ