těžký

schwer, schwierig

Není to pro tebe moc těžké? (uneseš to?)
Ist es nicht zu schwer für dich?
ɪst εs nɪçt tsuː ʃveːɐ fyːɐ dɪç?
Tahle taška je mnohem těžší.
Diese Tasche ist viel schwerer.
ˈdiːzə ˈtaʃə ɪst fiːl ˈʃveːrəɐ
S ním je těžké vyjít.
Mit ihm ist es schwer auszukommen.
mɪt iːm ɪst εs ʃveːɐ ˈaustsukɔmən
To je těžká otázka.
Das ist eine schwierige Frage.
das ɪst ˈainə ˈʃviːrɪgə ˈfraːgə
Děláš mi to ještě těžší.
Du machst mir das noch schwerer.
duː maxst miːɐ das nɔx ˈʃveːrəɐ
Nejtěžší ze všeho bylo...
Das Schwierigste (daran) war...
das ˈʃviːrɪçstə (daˈran) vaːɐ
Má těžký život.
Er hat ein schweres Leben.
eːɐ hat ain ˈʃveːrəs ˈleːbn
Jsme v těžké situaci.
Wir sind in einer schwierigen Situation.
viːɐ zɪnt ɪn ˈainɐ ˈʃviːrɪgn zituaˈtsioːn
Nedělej si z toho těžkou hlavu.
Zerbrich dir darüber nicht den Kopf.
tsεɐˈbrɪç diːɐ daˈryːbɐ nɪçt deːn kɔpf