špatný

schlecht, schlimm, (chybný) falsch

Má špatnou náladu.
Er ist schlecht gelaunt.
eːɐ ɪst ʃlεçt gəˈlaunt
To není špatné.
Nicht schlecht.
nɪçt ʃlεçt
Podali špatný výkon.
Sie haben eine schlechte Leistung gebracht.
ziː ˈhaːbn ˈainə ˈʃlεçtə ˈlaistʊŋ gəˈbraxt
Co je na tom špatného?
Was ist schlecht daran?
vas ɪst ʃlεçt daˈran?
(přen.) To jste na špatné adrese. (na nesprávném místě)
Da sind Sie an der falschen/unrechten Adresse.
daː zɪnt ziː an deːɐ ˈfalʃn/ˈʊnrεçtn aˈdrεsə
za špatného počasí
bei schlechtem Wetter
bai ˈʃlεçtəm ˈvεtɐ