velký

groß

Ty boty jsou mi (příliš) velké.
Die Schuhe sind mir zu groß.
diː ˈʃuːə zɪnt miːɐ tsuː groːs
... je stejně velký jako...
... er ist genauso groß wie...
... eːɐ ɪst gəˈnauzoː groːs viː
Dám si velké pivo.
Ich nehme ein großes Bier.
ɪç ˈneːmə ain ˈgroːsəs biːɐ
Až budu velký...
Wenn ich groß bin...
vεn ɪç groːs bɪn
Vydělává velké peníze.
Er verdient großes Geld/große Kohle.
eːɐ fεɐˈdiːnt ˈgroːsəs gεlt/ˈgroːsə ˈkoːlə
Po tom je ti velký kulový! (vůbec nic)
Das geht dich einen Quark/(feuchten) Dreck an!
das geːt dɪç ˈainən kvark/(ˈfɔyçtn) drεk an!
Čím větší, tím lepší.
Je größer, desto besser.
jeː ˈgrøːsɐˌ ˈdεsto ˈbεsɐ
... je dvakrát větší než...
... er ist zweimal so groß wie...
... eːɐ ɪst ˈtsvaimaːl zoː groːs viː
Který je největší?
Welcher ist der größte?
ˈvεlçɐ ɪst deːɐ ˈgrøːstə?
velká neznámá (o člověku ap.)
unbekannte Größe
ˈʊnbəkantə ˈgrøːsə
velké zvíře
ein großes/hohes Tier
ain ˈgroːsəs/ˈhoːəs tiːɐ
jít na velkou (stranu) (na záchod)
ein großes Geschäft/groß machen
ain ˈgroːsəs gəˈʃεft/groːs ˈmaxn