běžný

üblich, gewöhnlich, geläufig

Je to běžná věc.
Das ist eine übliche Sache.
das ɪst ˈainə ˈyːplɪçə ˈzaxə
Toto je zcela běžná chyba.
Das ist ein üblicher Fehler.
das ɪst ain ˈyːplɪçɐ ˈfeːlɐ
Nejběžnější příčina...
Die allgemeinste Ursache...
diː ˈalgəmainʃtə ˈuːɐzaxə
Násilí je tam zcela běžnou věcí.
Gewalt ist dort an der Tagesordnung.
gəˈvalt ɪst dɔrt an deːɐ ˈtaːgəs|ɔrdnʊŋ
(ekon.) běžný účet
laufende Rechnung
ˈlaufndə ˈrεçnʊŋ