celý

ganz, (nepoškozený) heil

po celý rok
das ganze Jahr (lang)
das ˈgantsə jaːɐ (laŋ)
po celém světě
in der ganzen Welt
ɪn deːɐ ˈgantsn vεlt
po celou dobu
die ganze Zeit
diː ˈgantsə tsait
v celou (hodinu) (určení času)
zur vollen Stunde
tsuːɐ ˈfɔlən ˈʃtʊndə
žádná celá dvě desetiny (0,2)
null Komma zwei
nʊl ˈkɔma tsvai
Uveďte celé jméno.
(Bitte) Geben Sie Ihren vollen Namen an.
(ˈbɪtə) ˈgeːbn ziː ˈiːrən ˈfɔlən ˈnaːmən an
Kdes byl celý den?
Wo warst du den ganzen Tag?
voː vaːɐst duː deːn ˈgantsn taːk?
Čekám tady už celou věčnost.
Ich warte hier schon eine Ewigkeit.
ɪç ˈvartə hiːɐ ʃoːn ˈainə ˈeːvɪçkait
Celá se třásla.
Sie zitterte am ganzen Körper.
ziː ˈtsɪtɐtə am ˈgantsn ˈkœrpɐ
To jsi celý ty! (to je ti podobné)
Das ist typisch für dich!
das ɪst ˈtyːpɪʃ fyːɐ dɪç!
Je celý (jeho) otec. (vzhledem)
Er ist ganz der Vater.
eːɐ ɪst gants deːɐ ˈfaːtɐ
Je (to) celá matka. (i povahou)
Sie ist ganz die Tochter ihrer Mutter.
ziː ɪst gants diː ˈtɔxtɐ ˈiːrɐ ˈmʊtɐ
A to je celé.
Und das ist alles.
ʊnt das ɪst ˈaləs
celý vedle/pryč/bez sebe (ohromený)
verblüfft, baff, ganz außer sich
fεɐˈblʏftˌ bafˌ gants ˈausɐ zɪç