spoléhat (se), spolehnout (se)

sich verlassen

Spoléhám na tebe.
Ich verlasse mich auf dich.
ɪç fεɐˈlasə mɪç auf dɪç
Spolehněte se.
Sie können versichert sein.
ziː ˈkœnən fεɐˈzɪçɐt zain
To se spolehni, že si bude stěžovat.
Er wird sich beschweren, verlass dich drauf.
eːɐ vɪrt zɪç bəˈʃveːrənˌ fεɐˈlas dɪç drauf
Na to nespoléhej.
Verlass dich nicht darauf.
fεɐˈlas dɪç nɪçt daˈrauf
Musejí (se) spoléhat na jeho pomoc.
Sie müssen sich auf seine Hilfe verlassen.
ziː ˈmʏsn zɪç auf ˈzainə ˈhɪlfə fεɐˈlasn
Můžeš se na mě spolehnout.
Du kannst dich auf mich verlassen.
duː kanst dɪç auf mɪç fεɐˈlasn
Dá se na něj spolehnout?
Kann man sich auf ihn verlassen?
kan man zɪç auf iːn fεɐˈlasn?
Není na ni spolehnutí.
Es ist kein Verlass auf sie.
εs ɪst kain fεɐˈlas auf ziː