měřit

messen

Kolik to měří?
Wie viel misst es?
viː fiːl mɪst εs?
Kolik měříte?
Wie groß sind Sie?
viː groːs zɪnt ziː?
Otec měří dva metry.
Mein Vater ist zwei Meter groß.
main ˈfaːtɐ ɪst tsvai ˈmeːtɐ groːs
Na šířku to měří metr.
Es misst ein Meter in der Breite.
εs mɪst ain ˈmeːtɐ ɪn deːɐ ˈbraitə
Měřil sis teplotu?
Hast du dir Fieber gemessen?
hast duː diːɐ ˈfiːbɐ gəˈmεsn?
Budu ti měřit čas.
Ich werde dir die Zeit messen.
ɪç ˈveːɐdə diːɐ diː tsait ˈmεsn
Dvakrát měř, jednou řež.
Erst wägen, dann wagen.
eːɐst ˈvεːgnˌ dan ˈvaːgn
S ním se nemůžeš vůbec měřit. (je mnohem lepší)
Du kannst dich nicht mit ihm messen.
duː kanst dɪç nɪçt mɪt iːm ˈmεsn
měřit dvojím metrem
mit zweierlei Maß messen
mɪt ˈtsvaiɐˈlai maːs ˈmεsn
měřit všem stejným metrem
alle mit gleicher Elle messen
ˈalə mɪt ˈglaiçɐ ˈεlə ˈmεsn