snažit se

sich bemühen, streben nach etw.

(hovor.) Snaž se přijít.
Versuch zu kommen.
fεɐˈzuːx tsuː ˈkɔmən
Budu se maximálně snažit.
Ich werde das Menschenmögliche tun.
ɪç ˈveːɐdə das ˈmεnʃnmøːklɪçə tuːn
Snažím se ti jen pomoct.
Ich will dir nur helfen.
ɪç vɪl diːɐ nuːɐ ˈhεlfn
Ani se nesnažil to zjistit.
Er hat nicht einmal versucht, es herauszufinden.
eːɐ hat nɪçt ˈainmaːl fεɐˈzuːxtˌ εs hεˈraustsufɪndn
O co se (to) snažíš?
Was willst du denn damit?
vas vɪlst duː dεn daˈmɪt?
Nesnažte se mě podvést.
Versuchen Sie nicht, mich zu betrügen.
fεɐˈzuːxn ziː nɪçtˌ mɪç tsuː bəˈtryːgn