forma

Form f

ve formě čeho
in Form etw. Gen
ɪn fɔrm
Žádosti v písemné formě...
Schriftliche Anforderungen...
ˈʃrɪftlɪçə ˈanfɔrdərʊŋən
Snažím se udržovat ve formě.
Ich versuche mich in Form zu halten.
ɪç fεɐˈzuːxə mɪç ɪn fɔrm tsuː ˈhaltn
Jsem z formy.
Ich bin außer Form.
ɪç bɪn ˈausɐ fɔrm
Dostal se zpátky do formy.
Er ist wieder in Form gekommen.
eːɐ ɪst ˈviːdɐ ɪn fɔrm gəˈkɔmən